29e zondag door het jaar (17-18 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 17-18 oktober, negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6 – 1 Tess. 1,1-5b – Mt. 22,15-21 INTENTIES Parochiekern Sint Jan (17 oktober): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie. Parochiekern De Goede Herder (18 oktober): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Ria Tacx-van Kampen, Nel Koek-Zwetsloot, Jan Straathof, Simon Honselaar, Aad en Erwin Duijndam, overleden […]

Mededelingen & nieuws (14 september)

KERK EN CORONA Sinds afgelopen weekend hebben de Nederlandse bisschoppen de bezoekregels voor de liturgievieringen in onze kerken aangescherpt, in lijn met het landelijke beleid. Naast het vooraf reserveren van een plaats via de secretariaten, het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het houden van anderhalve meter afstand zijn er twee belangrijke aanvullingen op […]

28e zondag door het jaar (10-11 oktober)

KERKBEZOEK WEER TERUG NAAR 30 GELOVIGEN PER VIERING Vanwege het snel oplopende aantal coronabemettingen van de laatste weken vragen de bisschoppen, na overleg met de overheid, aan de parochies en religieuze gemeenschappen om zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Het bestaande protocol […]

27e zondag door het jaar (3-4 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 3-4 oktober, zevenenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7 – Fil. 4,6-9 – Mt. 21,33-43 Vandaag heeft paus Franciscus zijn nieuwe encycliek ondertekend. Hij doet dat in een tijd dat er drie crisissen te ervaren zijn:  sociaal-economisch, ecologisch en medisch. De ondertekening vond plaats in Assisi, de geboorteplaats van de heilige Franciscus. Tutti […]

Nieuws & mededelingen (30 september)

WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN Zondag 4 oktober is het wereldmissiedag van de kinderen, met als motto ‘kinderen helpen kinderen’. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk […]

26e zondag door het jaar (26-27 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 26-27 september, zesenwintigste zondag door het jaar (A):  Ez. 18,25-28 – Fil. 2,1-11 of 1-5 – Mt. 21,28-32 INTENTIES Parochiekern Sint Jan (26 september): Voor Sjaan de Jong-Straathof. — Tot zekere intenties. Parochiekern De Goede Herder (27 september): Voor Jens Kalshoven, die op zondag 20 september het H. Doopsel heeft ontvangen. — Uit dankbaarheid en […]

25e zondag door het jaar (19-20 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 september, vijfenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 55,6-9 – Fil. 1,20c-24.27a – Mt. 20,1-16a Vanochtend heeft Mgr. Van den Hende, onze bisschop twee mannen gewijd tot permanent diaken: Melchior Kerklaan en Ed Doe. Gehuwde mannen, één met een gezin. Hun beide routes zijn bijzonder, de één werd geïnspireerd door een reis door Israël, […]

Mededelingen & nieuws (16 september)

OVER DE ALPHA-CURSUS — KORTE KATECHESE (9) Jezus zegt: ‘Ik ben de Alpha en de Omega’. Dat wil zeggen: Hij staat aan het begin en aan het einde van ons leven. Ook zei Hij: ‘Ik ben de weg , de waarheid en het leven’. Als dat waar is, dan is het zeer waardevol om Hem […]

23e zondag door het jaar (5-6 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 5-6 september, drieeënwintigste zondag door het jaar (A): Ez. 33,7-9 –  Rom. 13,8-10 –  Mt. 18,15-20 Deze week overleed onze oud-bisschop van Rotterdam en voormalig aartsbisschop van Utrecht kardinaal Adrianus Simonis. Zelf heb ik hem goed gekend, als jong ventje van tien jaar tot op de dag van vandaag. Een bisschop in tijden van grote […]