Lezingen & intenties (11-12 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 11-12 januari 2020 (Doop van de Heer): Jes. 55,1-11 – 1 Joh. 5,1-9 – Mat. 3,13-17 Zondag vieren wij de Doop van de Heer. Jezus’ doop was een keerpunt in Zijn leven. Hiervoor leefde Hij verborgen als timmermanszoon in Nazareth. Na Zijn doop begon Hij heel openlijk rond te trekken om het […]

Zalig Nieuwjaar!

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 4-5 januari (Openbaring des Heren) Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mat. 2,1-12 Met het hoogfeest van Kerstmis hebben wij het Kind Jezus in het midden van de kerststal geplaatst en uitgesproken dat Jezus het middelpunt in ons leven mag zijn! Het Kind van Bethlehem plaatst ons leven in een nieuw kader. God […]

Lezingen & intenties (28-29 december)

SCHRIFTLEZINGEN Feest van de Heilige Familie: 1 Sam. 1,20-22.24-28 – Kol. 3,12-25 – Mat. 2,13-15.19-23 Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at) INTENTIES Lokatie: De Goede-Herderkerk zondag 29 december 09:30 uur) Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen […]

Lezingen & intenties Kerstmis 2019

SCHRIFTLEZINGEN Kerstavond (24 december): Jes. 9,1-3.5-6 – Titus 2,11-14 – Lc. 2,1-14 Zie ook: lezingen en korte meditaties ontleend aan het Missaal voor zon- en feestdagen (via www.virc.at) Kerstmorgen (25 december): Jes. 52,7-10 – Hebr. 1,1-6 – Joh. 1-5.9-14 Zie ook: lezingen, audiofragmenten en commentaar via www.bijbelhuiszevenkerken.be) – lezingen en korte meditaties ontleend aan het […]

Lezingen & intenties (14-15 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 14-15 december, Derde zondag van de Advent (A): Jes. 35,1-6a.10 – Jak. 5,7-10 – Mat. 11,2-11 De derde kaars op de adventskrans mag aangestoken worden dit weekend. Zondag Gaudete, is het zelfs. “Verheugt u, de Heer is nabij”, zeggen de oude Latijnse teksten. Dorre vlakten barsten in bloemen uit, blinden kunnen zien, […]

Lezingen & intenties (7-8 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 7-8 december, Tweede zondag van de Advent (A): Jes. 11,1-10 – Rom. 15,4-9 – Mt. 3,1-12. De komende zondag horen wij in de eerste lezing: ‘In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen’. Jesaja droomt van een nieuwe koning, die […]

Lezingen & intenties (23-24 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, Feest van Christus Koning (C): 2 Sam.5,1-3 – Kol. 1,12-20 – Luc. 23,35-43 Jezus is Koning, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wij mensen worden uitgenodigd om Jezus Christus te volgen en om in het besef van Gods aanwezigheid in deze wereld een waarachtig leven te […]

Lezingen & intenties (16-17 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a – 2 Tess. 3,7-12 – Luc. 21,5-19 De bladeren vallen, het stormt, regent en het is koud. En in dit donkere jaargetijde horen we dan ook nog schriftlezingen over dood, ellende en rampen die de wereld bedreigen. Je zou er acuut depressief […]