29e zondag door het jaar (17-18 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 17-18 oktober, negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6 – 1 Tess. 1,1-5b – Mt. 22,15-21 INTENTIES Parochiekern Sint Jan (17 oktober): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie. Parochiekern De Goede Herder (18 oktober): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Ria Tacx-van Kampen, Nel Koek-Zwetsloot, Jan Straathof, Simon Honselaar, Aad en Erwin Duijndam, overleden […]

28e zondag door het jaar (10-11 oktober)

KERKBEZOEK WEER TERUG NAAR 30 GELOVIGEN PER VIERING Vanwege het snel oplopende aantal coronabemettingen van de laatste weken vragen de bisschoppen, na overleg met de overheid, aan de parochies en religieuze gemeenschappen om zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Het bestaande protocol […]

27e zondag door het jaar (3-4 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 3-4 oktober, zevenenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7 – Fil. 4,6-9 – Mt. 21,33-43 Vandaag heeft paus Franciscus zijn nieuwe encycliek ondertekend. Hij doet dat in een tijd dat er drie crisissen te ervaren zijn:  sociaal-economisch, ecologisch en medisch. De ondertekening vond plaats in Assisi, de geboorteplaats van de heilige Franciscus. Tutti […]

26e zondag door het jaar (26-27 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 26-27 september, zesenwintigste zondag door het jaar (A):  Ez. 18,25-28 – Fil. 2,1-11 of 1-5 – Mt. 21,28-32 INTENTIES Parochiekern Sint Jan (26 september): Voor Sjaan de Jong-Straathof. — Tot zekere intenties. Parochiekern De Goede Herder (27 september): Voor Jens Kalshoven, die op zondag 20 september het H. Doopsel heeft ontvangen. — Uit dankbaarheid en […]

25e zondag door het jaar (19-20 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 september, vijfenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 55,6-9 – Fil. 1,20c-24.27a – Mt. 20,1-16a Vanochtend heeft Mgr. Van den Hende, onze bisschop twee mannen gewijd tot permanent diaken: Melchior Kerklaan en Ed Doe. Gehuwde mannen, één met een gezin. Hun beide routes zijn bijzonder, de één werd geïnspireerd door een reis door Israël, […]

23e zondag door het jaar (5-6 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 5-6 september, drieeënwintigste zondag door het jaar (A): Ez. 33,7-9 –  Rom. 13,8-10 –  Mt. 18,15-20 Deze week overleed onze oud-bisschop van Rotterdam en voormalig aartsbisschop van Utrecht kardinaal Adrianus Simonis. Zelf heb ik hem goed gekend, als jong ventje van tien jaar tot op de dag van vandaag. Een bisschop in tijden van grote […]

22e zondag door het jaar (29-30 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 29-30 augustus, tweeënenwintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9 – Rom. 12,1-2 – Mt. 16,21-27 INTENTIES Parochiekern Sint Jan (29 augustus): Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria. — Voor Cornelia Janson-Dolle. Parochiekern De Goede Herder (30 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Bert Pieterse. — Voor Dick van der Hulst, Lies en […]

Twintigste zondag door het jaar (15-16 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 15-16 augustus, twintigste zondag door het jaar (A): Jes. 56,1.6-7 – Rom. 11,13-15.29-32 – Mt. 15,21-28 Op 15 augustus viert de kerk het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Het dogma van de ten hemel opneming van Maria werd in 1950 door paus Pius XII afgekondigd. Dit was slechts een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog. […]

Negentiende zondag door het jaar (8-9 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 8-9 augustus, negentiende zondag door het jaar (A): 1 Kon. 19,9a.11-13a – Rom. 9,1-5 – Mt. 14,22-33 God laat zich zien in de verborgenheid van de stille ontmoeting. Dat is waar wij in de lezingen van dit weekend op gewezen worden. Niet met veel geraas en veel tamtam, laat God zich zien. Maar […]