Huisviering in de Goede Week: Palmzondag

INLEIDING Broeders en zusters, vandaag, op Palmzondag, staan wij aan het begin van de Goede Week. In deze week herdenken wij het paasmysterie waarop wij ons sinds het begin van de veertigdagentijd door boetvaardigheid en naastenliefde voorbereiden. Christus is zijn stad, Jeruzalem, binnengegaan om door zijn lijden, dood en verrijzenis dit mysterie te voltrekken. Laten […]

Lezingen & intenties (14-15 maart)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 14-15 maart 2020, Derde zondag van de Veertigdagentijd (A): Ex. 17,3-7 – Rom. 5,1-2.5-8 – Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42 Als je op een brug staat, kun je gefascineerd zijn door het water dat onder je langs stroomt. Afhankelijk van het soort rivier en afhankelijk van het seizoen kan het een kolkende vloed […]

Lezingen & intenties (7-8 maart)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 7-8 maart 2020, Tweede zondag van de Veertigdagentijd (A): Gen. 12,1-4a – 2 Tim. 1,8b-10 – Mat. 17,1-9 Op onze weg door de woestijn naar de tuin van Pasen zagen wij met Aswoensdag dat deze tijd een tijd is van meer toeleg op het gebed en dat door te vasten, je iets […]

Lezingen & intenties (15-16 februari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 15-16 februari 2020, Zesde zondag door het jaar (A): Sir. 15,15-20 – 1 Kor. 2,6-10 – Mat. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37 Wie Jezus kent, weet dat het hem gaat om de innerlijke beleving. Jezus’ houding tegenover wetten, voorschriften, gezag en vrijheid werd sterk gekenmerkt door de nadruk op de waarde van de innerlijkheid, […]

Lezingen & intenties (25-26 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 25-26 januari 2020, derde zondag door het jaar (A): Jes. 8,23b-9,3 – 1 Kor. 1,10-13.17 – Mat. 4,12-23 of 12-17 Zondag 26 januari, de derde zondag van het jaar, heef Paus Franciscus uitgeroepen tot de zondag van het Woord. Hij roept alle gelovigen op extra aandacht te schenken voor het Woord van […]

Lezingen & intenties (18-19 januari)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 18-19 januari 2020, tweede zondag door het jaar (A): Jes. 49,3.5-6 – 1 Kor. 1,1-3 – Joh. 1,29-34. Vorige week hebben wij met de Doop van de Heer de kersttijd afgesloten en gaan wij ‘de groene tijd’ in; groen is dan de kleur van de liturgie. In de evangelielezing van zondag komen […]