Lezingen & intenties (7-8 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 7-8 december, Tweede zondag van de Advent (A): Jes. 11,1-10 – Rom. 15,4-9 – Mt. 3,1-12. De komende zondag horen wij in de eerste lezing: ‘In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen’. Jesaja droomt van een nieuwe koning, die […]

Lezingen & intenties (23-24 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, Feest van Christus Koning (C): 2 Sam.5,1-3 – Kol. 1,12-20 – Luc. 23,35-43 Jezus is Koning, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wij mensen worden uitgenodigd om Jezus Christus te volgen en om in het besef van Gods aanwezigheid in deze wereld een waarachtig leven te […]

Lezingen & intenties (16-17 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a – 2 Tess. 3,7-12 – Luc. 21,5-19 De bladeren vallen, het stormt, regent en het is koud. En in dit donkere jaargetijde horen we dan ook nog schriftlezingen over dood, ellende en rampen die de wereld bedreigen. Je zou er acuut depressief […]

Lezingen & intenties (9-10 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 9-10 november, tweeëndertigste zondag door het jaar (C): 2 Makk. 7,1-2.9-14 – 2 Tess. 2,16-3,5 – Luc. 20,27-38 of 20,27.34-38 In de evangelielezing van komend weekend horen wij hoe de Sadduceeën het geloof in een leven na de dood ook in het belachelijke trekken. Ze geloven daar niet in, het leidt tot […]

Mededelingen & nieuws (week 43)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 30 oktober is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop is er Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur). Vanuit Leiderdorp is er vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur. Donderdag 31 […]

Lezingen & intenties (26-27 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 26-27 oktober, dertigste zondag door het jaar (C): Sir. 35,12-14,16-18 – 2 Tim. 4,6-8.16-18 – Luc. 18,9-14 Wat is dat toch, dat veel mensen  altijd ongeveer in de kerk op dezelfde plaats gaan zitten. Ieder zoekt zo een eigen plekje en heeft een eigen voorkeur. De een zit graag vooraan en de […]

Lezingen & intenties (19-20 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 oktober, negen-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex. 17,8-13 – 2 Tim. 3,14-4,2 – Luc. 18,1-8  (Wereldmissiedag) Het gebed krijgt a.s. zondag op Wereldmissiedag in de kerk de aandacht. Bidden is het ademhalen van de ziel: door ons gebed krijgt ons geloof, onze hoop en onze liefde voeding en blijft zo […]

Lezingen & intenties (12-13 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 12-13 oktober, acht-en-twintigste zondag door het jaar (C): 2 Kon. 5,14-17 − 2 Tim. 2,8-13 − Luc. 17, 11-19 Melaatsheid. Komende zondag horen wij dat Naäman, een Syriër, en tien melaatsen worden genezen in de Schrift. Slechts één van de tien melaatsen laat zich door dit gebeuren tot in het diepste van […]