Lezingen & intenties (19-20 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 19-20 oktober, negen-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex. 17,8-13 – 2 Tim. 3,14-4,2 – Luc. 18,1-8  (Wereldmissiedag) Het gebed krijgt a.s. zondag op Wereldmissiedag in de kerk de aandacht. Bidden is het ademhalen van de ziel: door ons gebed krijgt ons geloof, onze hoop en onze liefde voeding en blijft zo […]

Lezingen & intenties (12-13 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 12-13 oktober, acht-en-twintigste zondag door het jaar (C): 2 Kon. 5,14-17 − 2 Tim. 2,8-13 − Luc. 17, 11-19 Melaatsheid. Komende zondag horen wij dat Naäman, een Syriër, en tien melaatsen worden genezen in de Schrift. Slechts één van de tien melaatsen laat zich door dit gebeuren tot in het diepste van […]

Lezingen & intenties (5-6 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 5-6 oktober, zeven-en-twintigste zondag door het jaar (C): Hab.1, 2-3; 2,2-4 – 2 Tim. 1,6-8.13-14 – Luc. 17,5-10 ‘Heer geef ons meer geloof,’ horen wij de apostelen zeggen tegen Jezus in het evangelie van aanstaande zondag. Geloven is een beladen woord. Zeker als mensen die zeggen te geloven, een claim leggen op […]

Lezingen & intenties (21-22 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 21-22 september, vijf-en-twintigste zondag door het jaar (C): Amos 8, 4-7 (Ex 3, 1-15) – 1 Tim. 2, 1-8 – Luc. 16, 1-13 (Matth. 25, 1-40) Stel je voor: je zit in de gevangenis. Een kleine cel, een paar vierkante meter. Je mag nooit naar buiten. Ergens hoog in de muur zit […]

Lezingen & intenties (14-15 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 14-15 september, vier-en-twintigste zondag door het jaar (C): Ex.32,7-11.13-14 –1 Tim. 1,12-17 – Luc. 15,1-32 of 15,1-10 Zes weken na de verbondssluiting in het Oude Testament begint in de eerste lezing van a.s. zondag het volk te twijfelen. De God van bevrijding, die het volk uit Egypte heeft geleid door Mozes, moet […]

Lezingen & intenties (7-8 september)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 7-8 september, drie-en-twintigste zondag door het jaar (C): Wijsheid 9,13-19 – Filémon 9b-10.12-17 – Lucas 14,25-33 Veel mensen, vooral in de jongere generaties zijn lid van Facebook. Daarin kunnen zij hun ervaringen van het leven delen met anderen. Misschien zou Petrus ook wel een facebook account hebben gehad als dat in die […]

Lezingen & intenties (31 aug. – 1 sept.)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 31 augustus – 1 september, twee-en-twintigste zondag door het jaar (C): Sir. 3,17-18.20.28-29 – Heb. 12,18-19.22-24a – Luc. 14,1.7-14 Er gaan grote bedragen om in de voetbal, in de tennis en in het bedrijfsleven. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Daarbij is het moeilijk bescheiden te blijven. Nu staan […]

Lezingen & intenties (24-25 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 24-25 augustus, eenentwintigste zondag door het jaar (C): Jes. 66,18-21 – Heb. 12,5-7.11-13 – Luc. 13,22-30 Iemand vraagt aan Jezus: ‘Heer, zijn er weinig die gered worden?’ Dat wordt nogal eens gezien als een vraag naar het hiernamaals, dus als een vraag of er velen in de hemel zullen komen. Maar het […]