Overleden

OVERLEDEN: IDA BOS-KOOTER Op dinsdag 3 december 2019 is overleden mevrouw Ida Maria Bos-Kooter, in de leeftijd van 91 jaar. De uitvaartdienst voor Ida Bos-Kooter wordt gehouden op woensdag 11 december in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de woord- en gebedsdienst is Thea Dingjan-Zonneveld. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 14:00 uur. De teraardebestelling […]

Lezingen & intenties (7-8 december)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 7-8 december, Tweede zondag van de Advent (A): Jes. 11,1-10 – Rom. 15,4-9 – Mt. 3,1-12. De komende zondag horen wij in de eerste lezing: ‘In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen’. Jesaja droomt van een nieuwe koning, die […]

Mededelingen & nieuws (week 48)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Vanmiddag (zondag 1 december) is er om 15:00 uur een concert van ‘Die Bachfreunde’, onder leiding van onze organist Nigel Hutson. De toegang is gratis. Lees meer Woensdag 4 december is er om 10:00 uur een viering van woord en gebed in de Mariakapel. Na afloop Herdershof: koffie en thee […]

Mededelingen & nieuws (week 47)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Vanmiddag (zondag 24 november) is er om 15:00 uur het concert ‘Hemelse klanken’. De toegang is vrij. Lees meer Woensdag 27 november is er om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Donderdag 28 november is er om  19:15 uur de eerste van een reeks oecumenisch vespervieringen tijdens […]

Lezingen & intenties (23-24 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, Feest van Christus Koning (C): 2 Sam.5,1-3 – Kol. 1,12-20 – Luc. 23,35-43 Jezus is Koning, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En wij mensen worden uitgenodigd om Jezus Christus te volgen en om in het besef van Gods aanwezigheid in deze wereld een waarachtig leven te […]

Mededelingen & nieuws (week 46)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Woensdag 20 november is er om om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Mariakapel. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag 24 november is er […]

Lezingen & intenties (16-17 november)

SCHRIFTLEZINGEN Weekend van 16-17 november, drieëndertigste zondag door het jaar (C): Mal. 3,19-20a – 2 Tess. 3,7-12 – Luc. 21,5-19 De bladeren vallen, het stormt, regent en het is koud. En in dit donkere jaargetijde horen we dan ook nog schriftlezingen over dood, ellende en rampen die de wereld bedreigen. Je zou er acuut depressief […]

Mededelingen & nieuws (week 45)

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER Op woensdag 13 november is er om 10:00 uur een eucharistieviering in de Mariakapel. Voorganger: pater Leo van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje (10:30-12:30 uur) Vanuit Leiderdorp vervoer vanaf en naar het Van Alphenplein (hoofdingang van Alphenstaete), om 9:30 uur respectievelijk 11:30 uur Zondag […]